วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ฉวีวรรณ ดำเนิน

        หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน  


ประวัติโดยย่อ
           แม่ ครูฉวีวรรณ ดำเนิน หรือ ฉวีวรรณ พันธุ เกิด ที่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 6 ต.สร้างคอน้อย อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี   เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2488 ที่ จังหวัด อุบลราชธานี เป็นบุตรของ นายชาลี ดำเนิน และ นางแก้ว ดำเนิน อาชีพทำนา  สมรสกับ นายโกมินทร์ พันธุ มีบุตรและธิดา 2 คน

การศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองไหล ต.สร้างคอน้อย อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี
ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา นาฏยศิลป์ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ทำงานปัจจุปัน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.(043) 511244

เกียรติประวัติ

1.โล่ชนะเลิศการประกวดหมอลำงานเจ้าพ่อพระยาแล ชัยภูมิ ในปี พ.ศ.2514
2. ชนะเลิศการประกวดหมอลำทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ปี พ.ศ. 2522
3. เกียรติบัตรจากศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ชุดรำแม่บทอีสาน 48 ท่า พ.ศ.2527
4. โล่ศิลปินดีเด่นของภาคอีสานจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2528
5. โล่เกียรติคุณตณะส่งเสริมประสานงานเยาวชนแห่งชาติ รางวัลดีเด่นในการผลิตสื่อมวลชชนดีเด่น เพื่อเยาวชน
ประเภทสื่อชาวบ้าน พ.ศ.2529
6. โล่เกียรติคุณจากสาธารณสุข โครงการอีสานไม่กินปลาดิบ ปี พ.ศ.2532-2535
7. ถ้วยเกียรติยศการประกวดหมอลำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโล ยีและพลังงาน
ปี พ.ศ.2533
8. เกียรติบัติจาก C.L.OF.F. งานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านเอเซีย ครั้งที่ 3 ในประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2535
9.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) เมื่อปี พ.ศ.2536



ผลงานที่สร้างชื่อ
จากการที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการลำจากบิดาและญาติที่เป็นอดีตหมอลำดังยุค นั้น ประกอบกับการเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณและมีพรสวรรค์ในด้านนี้ ทำให้สามารถจดจำลีลา และการคิดท่าการลำใหม่ ๆ ขึ้นมา และมีน้ำเสียงไพเราะ จึงทำให้โด่งดังในเวลาอันรวดเร็ว จนได้ ฉายา ราชินีหมอลำ
ผลงานที่ออกสู่ตลาดและได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ ที่ผลิตออกมาเป็นแผ่น CD และVCD พอสรุปได้ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น