วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติของศิลปินหมอลำอีสาน

ประวัติหมอลำ ป.ฉลาดน้อย

ชื่อ-นามสกุล        : นายฉลาด ส่งเสริม
ชื่อในการแสดง   : ป.ฉลาดน้อย
วัน/เดือน/ปีเกิด    : วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
อายุ    : 62 ปี
ภูมิลำเนาเดิม         : บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน           : 454-456 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์               : 081-2641383
ประวัติการศึกษา   : จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   นักธรรมชั้นเอก
ครูผู้สอนหมอลำ   : อาจารย์กิ่ง ทิมา
เริ่มเรียนหมอลำที่ : บ้านหนองบ่อ เมื่อปี พ.ศ. 2507 อายุ 17 ปี
อาชีพ      : ทำนา
หน้าที่ทางสังคม    : อดีตประธานสหกรณ์รถยนต์อุบลบริการ
ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม :
         ท้าวบัวโฮมบัวฮอง
,พระเวสสันดร, ผาแดงนางไอ่, นางกระจอกน้อย ,ยากให้เพิ่นตายโตตาย ,พระเวสสันดรชาดก ,องคุลีมาล ,สิทธัตถะกุมาร ,ดาวลูกไก่ ,เป็นสาวรอบสอง, เพลงรักบุญบั้งไฟ
รางวัลและเกียรติประวัติที่ได้รับ    :
         โล่รางวัลทองคำฝังเพชร /โล่เชิดชูเกียรติคุณ เป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี /โล่ประกาศเกียรติคุณยอดฝีมือหมอลำ /โล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม /โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย/ เข็มเชิดชูเกียรติ ของมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร
ความคิดเห็นอื่นๆ ในการเป็นศิลปินหมอลำ  :
         อยากให้ศิลปินหมอลำอีสานให้มีความรักสามัคคีกันมากขึ้น อย่าอยู่แบบตัวใครตัวมัน อย่าอิจฉากัน อยากให้ช่วยกันให้มากกว่านี้ ให้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้ความร่วมมือขึ้นมาก ๆ
     

 ที่มา : สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น