วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน
 

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

dd1.jpg

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน เกิดขึ้นจากความคิดที่ว่า การศึกษาที่สมบูณ์จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลกัน ระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณอีสานเพื่อที่จะอธิบายสภาพชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมอีสานด้วยข้าวและน้ำเพราะอีสานเป็นสังคมเกษตรกรรม
ทำนา ที่ต้องอาศัยน้ำเป็นหลักสำคัญและยังจะโยงไปสัมพันธ์กับวิถีการดำรงชีวิตที่ผู้คนจะต้องเกี่ยวข้องกันเรื่อง ปลง พืชพันธุ์ป่าไม้ และรวมทั้ง
เกลือด้วย จากนั้นจึงดำเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวอีสาน คือที่อยู่อาศัยของชีวิตครอบครัว ซึ่งจะรวมไปถึง
ความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติเพื่อนบ้าน


1 เรือนเหย้า
2 เรือนผู้ไท
3 เรือนประมง
4 เรือนผ้าทอ
5 เรือนใหญ่ชาวนาอีสาน
6 เรือนหมอยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น